Zadzwoń (24h) Wyślij zapytanie

Badanie szczelności kanalizacji metodą powietrzną

Zgodnie z wytycznymi prawidłowego wykonania i odbioru robót oraz z normą PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” prawidłowy odbiór grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej powinien zakończyć się pozytywnie przeprowadzoną próbą szczelności.

Przebieg próby polega na zamknięciu badanego odcinka korkami pneumatycznymi, wytworzeniu wymaganego ciśnienia powietrza i pomiarze zmian wartości tego ciśnienia w czasie.

Metoda ta pozwala na wykrycie dwóch podstawowych procesów, jakie mogą zachodzić w nieszczelnych rurociągach: eksfiltacja ścieków do środowiska oraz infiltracja wód gruntowych do kanalizacji.

Udrażnianie kanalizacji Oświęcim


Pogotowie kanalizacyjne 24H
Potrzebna pomoc z kanalizacją?