Radiowa lokalizacja rurociągów (trasowanie)

Radiowa lokalizacja pozwala na:
- precyzyjne wyznaczenie trasy przebiegu rurociągów,
- precyzyjnego zlokalizowania w terenie miejsca awarii
  wykrytej np. w trakcie inspekcji T.

Jest to nowoczesna technologia, która najczęściej pozwala na dokładne określenia miejsca awarii.

 

Dzięki temu można bardzo precyzyjnie wyznaczyć np. miejsce wykonania wykopu. Metoda polega na: wprowadzeniu miniaturowego nadajnika radiowego do wnętrza rurociągu, umiejscowienie nadajnika (pod nadzorem kamery TV) w miejscu awarii, wyznaczenie aktualnego położenia nadajnika w terenie jak również wyznaczenie przebiegu (trasowanie) rurociągu.