Firma RABEKA zajmuje się usługami w zakresie konserwacji i napraw systemów kanalizacyjnych.

  • Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji
  • Czyszczenie pionów kanalizacyjnych
  • Czyszczenie drenaży i przykanalików
  • Monitoring CCTV kanalizacji
  • Bezwykopowe i wykopowe naprawy kanalizacji
  • Radiowa lokalizacja rur (trasowanie)
  • Próby ciśnieniowe kanalizacji
  • Utylizacja i transport odpadów niebezpiecznych
  • POGOTOWIE KANALIZACYJNE 24h